ببینید | حال و هوای کابل یک ماه پس از تصرف توسط طالبان

ببینید | حال و هوای کابل یک ماه پس از تصرف توسط طالبان
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: طالبان هوای تصرف کابل

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز