ببینید | حال و هوای کابل یک ماه پس از تصرف توسط طالبان

ببینید | حال و هوای کابل یک ماه پس از تصرف توسط طالبان
خبر آنلاین
دریافت 4 MB

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: ببینید | حال و هوای کابل یک ماه پس از تصرف توسط طالبان

موضوعات مرتبط: طالبان هوای تصرف کابل