شرایط تقسیط حق بیمه ساختمانی متقاضیان ساخت و ساز

تابناک - ۲ مهر ۱۳۹۳

مدیرکل امور درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، نحوه تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در زمان تقاضای پروانه ساختمانی را اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب گفت: طبق قانون صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها، منوط به پرداخت حق بیمه ساختمانی و صدور گواهی عدم بدهی است و در برخی موارد متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی درخواست تقسیط حق بیمه بیمه متعلقه را دارند.

وی افزود: بر همین اساس،تدابیری از سوی سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ شده تا مالکان متقاضی پروانه ساختمانی طبق موضوع ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بتوانند با ارائه درخواست خود به شعب تأمین اجتماعی، حق بیمه مربوطه را به صورت اقساط بپردازند.

قریب در خصوص نحوه بهره‌مندی متقاضیان از این امکان قانونی، ادامه داد: پس از ارائه درخواست کتبی از سوی متقاضی مبنی بر عدم تمکن مالی در پرداخت یکجای حق بیمه، یک سوم مبلغ بدهی به عنوان پیش قسط دریافت و مابقی حداکثر در شش قسط مساوی ماهانه تقسیط و گواهی مربوطه برای صدور پروانه ساختمانی نیز صادر می‌شود.

مدیر کل امور درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: به هنگام صدور گواهی ساختمانی در صورتیکه حق بیمه تقسیط شده باشد، در گواهی به شهرداری اعلام می‌شود که این گواهی صرفاً برای صدور پروانه ساخت بوده و دریافت پایان‌کار منوط به ارائه گواهی عدم بدهی از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

وی تأکید کرد: در صورت تقسیط بدهی به روش مذکور، کارفرمایان باید تضامین لازم شامل چک مالک یا ضمانت نامه بانکی را به شعب تأمین اجتماعی ارائه دهند

منابع خبر