قاضی زاده هاشمی و نیکزاد نواب رییس مجلس شدند

قاضی زاده هاشمی و نیکزاد نواب رییس مجلس شدند
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ خرداد ۱۳۹۹

منتخبان مجلس شورای اسلامی امیر حسین قاضی زاده هاشمی را با  ۲۰۸ رای و علی نیکزاد را با  ۱۹۶ رای به عنوان نواب اول و دوم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ خرداد ۱۳۹۹