بوکوحرام ۵۰۰ زن و کودک را در نیجریه ربود

رادیو زمانه - ۵ فروردین ۱۳۹۴

تنها چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در نیجریه شبه‌نظامیان گروه بوکوحرام در شمال این کشور ده‌ها زن و کودک را ربودند. نه دولت و نه ارتش نیجریه واکنشی نشان نداده‌اند.

منابع خبر
بوکوحرام ۵۰۰ زن و کودک را در نیجریه ربود رادیو زمانه - ۵ فروردین ۱۳۹۴
بوکوحرام ۵۰۰ زن و کودک را ربود خبرنامه ملی ایرانیان - ۵ فروردین ۱۳۹۴
بوکوحرام ۴۰۰ زن و کودک را ربود کلمه - ۵ فروردین ۱۳۹۴
بوکوحرام ۴۰۰ زن و کودک را ربود الف - ۵ فروردین ۱۳۹۴