طرح مطالبات کارکنان مخابرات گیلان و ناظران سازمان چای بارئیس مجلس

طرح مطالبات کارکنان مخابرات گیلان و ناظران سازمان چای بارئیس مجلس
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۰دریافت ۸ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: کارکنان مخابرات گیلان مجلس

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز