۷۰ درصد والدین موافق بازگشایی حضوری مدارس هستند

۷۰ درصد والدین موافق بازگشایی حضوری مدارس هستند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ آبان ۱۴۰۰دریافت ۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: والدین موافق مدارس