ویسی در تمرین تیم ملی

ورزش ۳ - ۵ فروردین ۱۳۹۴

عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان در تمرین امروز تیم ملی در اتریش حضور داشت

منابع خبر
ویسی در تمرین تیم ملی ورزش ۳ - ۵ فروردین ۱۳۹۴