مراسم آغاز سال تحصیلی در دشتی

مراسم آغاز سال تحصیلی در دشتی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۲دریافت ۱۹ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ تیر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: تحصیلی دشتی

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۲