تبدیل کنسرت‌ها به مسئله اصلی برای بهره برداری سیاسی است/ حذف نیروی انتظامی از دادن مجوزها کار غلطی بود

خبرگزاری میزان - ۲۵ مهر ۱۳۹۵

رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح گفت: آقای هاشمی در واقع دو حرف برای امام مطرح کردند؛ گفتند فرماندهان می‌گویند اگر این امکانات نباشد امکان ادامه جنگ و پیروزی بر دشمن نیست و مدیران اقتصادی هم می‌گویند این امکانات نیست! یعنی در واقع یک بن‌بستی برای حضرت امام ترسیم شد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فوتبالی‌ترین - ۲۵ مهر ۱۳۹۵