سریال "احضار" دنبال شوهر پیدا کردن است یا ترساندن مخاطب؟

سریال "احضار" دنبال شوهر پیدا کردن است یا ترساندن مخاطب؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

سازندگان احضار مدعی هستند که این مجموعه ترسناک نیست، اما اصرار آن‌ها بر داشتن تعلیق در موسیقی و ارتباط با ارواح، نشان می‌دهد دست کم آن‌ها دوست داشته‌اند آنچه می‌سازند نشانه‌هایی از ژانر وحشت داشته باشد و در این بین شعار مقابله با عرفان‌های دروغین را نیز بدهد. برای این کار حتی در لوگوی سریال از «چشم جهان‌بین» استفاده شده است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز