صدور حکم دادگاه بدوی محمد عطریانفر

فردا - ۳۰ آبان ۱۳۸۸

فارس: وکیل مدافع محمد عطریانفر از صدور حکم دادگاه بدوی اتهامات موکل خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد. حسین علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد عطریانفر با اشاره به اتمام رسیدگی دادگاه در مورد اتهامات موکل خود گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در خصوص اتهامات موکلم حکم صادر کرده است. وی افزود: طبق قانون ۲۰ روز فرصت داریم که نسبت به حکم صادره اعتراض و در خواست تجدید نظر خواهی ارائه بدهیم که این کار را هم خواهیم کرد. وکیل مدافع عطریانفر با اشاره به تبدیل قرار موکل خود نیز اظهار داشت: مقدمات تبدیل قرار عطریانفر در حال انجام است ولی فعلا مشخص نیست که چه نتیجه‌ای داشته باشد. امیدواریم که دادگاه با این درخواست موافقت کند.

گفتنی است که طبق قانون تا زمان قطعیت حکم صادره اعلام رسمی حکم غیر قانونی می‌باشد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۳۰ آبان ۱۳۸۸