حائری شیرازی: دشمن در عصر ما از راه علوم انسانی وارد شده است

حائری شیرازی: دشمن در عصر ما از راه علوم انسانی وارد شده است
عصر ایران
عصر ایران - ۱۹ آبان ۱۳۹۳

آیت الله حائری شیرازی گفت: دشمن در عصر ما برای براندازی اسلام و پیشبرد اهداف استعماری اش از راه علوم انسانی وارد شده است.

به گزارش ایسنا، آیت الله حائری شیرازی در نشست منطق عاشورایی که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار کرد: شیاطین دردوره های مختلف کار خود را پیش می‌برند، اما برای هر دوره ای شیوه متفاوتی دارند. در عصر ما دشمنان برای براندازی اسلام و پیشبرد استعمار از راه علوم انسانی وارد شده‌اند.

وی ادامه داد: ما با علوم انسانی دشمن نیستیم، اما این تنبلی خود ما بوده که نیامدیم از قوانین اسلام مدلی برای تربیت،‌ سیاست ، مدیریت و برنامه‌ریزی استخراج کنیم. اگر اسلام از راه دانشگاه ها وارد زندگی شود تمام جامعه را سیراب می‌کند.

" آیت الله حائری شیرازی گفت: دشمن در عصر ما برای براندازی اسلام و پیشبرد اهداف استعماری اش از راه علوم انسانی وارد شده است"

حائری شیرازی در ادامه بیان کرد:‌ استعمارگران زمانی از راه قدرت نظامی، زمانی از طریق مسائل اقتصادی و الان از راه فرهنگی وعلوم انسانی در پی نفوذ به ممالک اسلامی هستند. آنها بر اساس انسان‌شناسی فردی خودشان مدلی ساخته اند و آن را پیش می‌برند، ما هم باید از طریق علوم اسلامی مدل سازی کنیم،

ولی متاسفانه در کشور ما هر چیزی را از یک جا می گیریم. مثلاً‌ از انسان شناسی خوشبینانه آزادی استخراج می کنیم و از انسان شناسی بدبینانه به دنبال عدالت می رویم.

وی با بیان این‌که عالم اسلام محل سرخوردن ها به طرف شرق یا غرب شده است، اضافه کرد:‌مردم وقتی از عدالت حرف زده می‌شود به سمت شرق سرمی خورند و وقتی صحبت از آزادی می‌شود به سمت غرب سر می خورند. امام با جمله نه شرقی، نه غربی این درس را به ما داد که باید مدلی مختص به خودمان ایجاد کنیم ولی این کار را نکردیم.حائری شیرازی درپایان گفت:‌ برای آنکه بتوانیم مدل اسلامی خودمان را تعریف کنیم ابتدا باید به تعریف انسان وجهان بپردازیم تا پس از آن به اخلاق و سایر جریانات برسیم. تعاریف بین راهی به جایی نمی رسد. مثلاً‌ آنها که شیخ فضل الله نوری را به دار کشیدند چون انسان را هنوز تعریف نکرده بودند به یک تعریف بین راهی از آزادی رسیده بودند و یا کمونیست ها چون هنوز تعریفی از انسان نداشتند یک عدالت بین راهی را گرفته بودند.

منابع خبر