سرخط
تهران - ایرنا - نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که اسلام را از دانشگاه باید وارد زندگی کرد، گفت: متاسفانه غربی ها برای براندازی اسلام و پیشبرد استعمار از راه علم به معنای علوم انسانی وارد شده اند.