رصد پهپادی اغتشاشگران در کرمانشاه

رصد پهپادی اغتشاشگران در کرمانشاه
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۷ آذر ۱۴۰۱دریافت ۴۲ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ اسفند ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اسفند ۱۳۹۸
تابناک - ۳۰ تیر ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: کرمانشاه