وزیر خارجه هلند به دنبال انتقادات از نحوه تخلیه افراد از افغانستان استعفا کرد

استعفای وزیرخارجه هلند در واکنش به رخدادهای افغانستان
بی بی سی فارسی
پیک ایران - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

وزیر خارجه هلند به دنبال انتقادات از نحوه تخلیه افراد از افغانستان استعفا کرد 


سیگرید کاگ٬ وزیر امور خارجه هلند٬ روز پنجشنبه به دنبال انتقاد از عملکرد دولت این کشور در خروج متحدان و شهروندان هلندی از افغانستان از سمت خود استعفا کرد.

سیگرید کاگ در جریان مذاکرات پارلمان این کشور اذعان کرد که دولت هلند واکنش کندی به هشدارها درباره رو به وخامت نهادن وضعیت در افغانستان داشت و نتوانسته است تعدادی از مترجمان افغان که با نیروهای نظامی هلند همکاری داشتند را از افغانستان خارج کند.

سیگرید کاگ به دنبال رای عدم اعتماد پارلمان هلند در روز پنجشنبه از سمت خود کناره گیری کرد.

رویترز می‌گوید هواپیماهای نظامی هلندی در دو هفته آخر ماه اوت حدود دو هزار و ۱۰۰ نفر را از افغانستان به کشورهای همسایه منتقل کردند و تقریباً یک هزار و ۷۰۰ نفر از این تعداد هلند مقصد نهایی آنها بود.

این خبرگزاری می‌افزاید، اما صدها شهروند هلندی، که بسیاری از آنها افغان تبار بودند به همراه تعداد نامعلومی از افغان‌هایی که مترجم نیروهای نظامی بودند یا با رسانه‌های خبری یا سازمان های غیردولتی همکاری می‌کردند، نتوانستند خود را به فرودگاه کابل برسند و در افغانستان جا ماندند.

سیگرید کاگ یک دیپلمات سابق هلند در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۷ به عنوان هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای لبنان فعالیت می‌کرد و پیش از آن سرپرستی یک تیم سازمان ملل متحد را بر عهده داشت که بر نابودی سلاح های شیمیایی سوریه نظارت می‌کرد.

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

استعفای وزیرخارجه هلند در واکنش به رخدادهای افغانستان

وزیر خارجه دانمارک می گوید قبول دارد که دولت مسوولانه عمل نکرده است

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

وزیر خارجه دانمارک می گوید قبول دارد که دولت مسوولانه عمل نکرده است

در پی افزایش انتقادها از نحوه خارج کردن مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند از افغانستان، سیگرید کاگ، وزیر امور خارجه این کشور، از سمت خود کناره گیری کرده است.

پارلمان هلند با تصویب بیانیه ای از ''واکنش کند '' دولت این کشور در خارج کردن مترجمان افغان انتقاد کرده بود.

به گفته نمایندگان پارلمان هلند، صدها تن از شهروندان افغان که واجد شرایط انتقال به این کشور بودند، همچنان در افغانستان هستند.

در پی سقوط کابل، دولت هلند نزدیک به ۲۰۰۰ افغان را به این کشور منتقل کرده است.

این افراد به طور عمده مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند در افغانستان و اعضای خانواده هایشان هستند.

به گفته خانم سیگرید، او از ''عملکرد دولت دانمارک دفاع می کند ولی به رای نمایندگان احترام می گذارد. ''

او همچنین پذیرفت که واکنش دولت به رخدادهای افغانستان ''آشفته '' بوده است.

به گفته خانم کاگ، ''فرضیات درباره رخدادهای افغانستان غلط بود. ''

به گفته او پیروزی سریع طالبان همه از جمله خود طالبان را بهت زده کرد.

خانم کاگ گفت: ''پارلمان به این نتیجه رسیده است و کابینه به طور مسوولانه عمل نکرده است... اگر با سیاست دولت مخالفت شود، وزیر مربوط باید برود. ''

سیگرید کاگ، نخستین وزیر خارجه یک کشور غربی است که در واکنش به رخدادهای افغانستان استعفا می دهد.

پیش از این، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، دامنیک راب وزیر امور خارجه این کشور را که در زمان سقوط کابل در مرخصی به سر می برد، با تغییر سمت به وزارت دادگستری منصوب کرده بود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

استعفای وزیرخارجه هلند در واکنش به رخدادهای افغانستان

وزیر خارجه دانمارک می گوید قبول دارد که دولت مسوولانه عمل نکرده است

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

وزیر خارجه دانمارک می گوید قبول دارد که دولت مسوولانه عمل نکرده است

در پی افزایش انتقادها از نحوه خارج کردن مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند از افغانستان، سیگرید کاگ، وزیر امور خارجه این کشور، از سمت خود کناره گیری کرده است.

پارلمان هلند با تصویب بیانیه ای از ''واکنش کند '' دولت این کشور در خارج کردن مترجمان افغان انتقاد کرده بود.

به گفته نمایندگان پارلمان هلند، صدها تن از شهروندان افغان که واجد شرایط انتقال به این کشور بودند، همچنان در افغانستان هستند.

در پی سقوط کابل، دولت هلند نزدیک به ۲۰۰۰ افغان را به این کشور منتقل کرده است.

این افراد به طور عمده مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند در افغانستان و اعضای خانواده هایشان هستند.

به گفته خانم سیگرید، او از ''عملکرد دولت دانمارک دفاع می کند ولی به رای نمایندگان احترام می گذارد. ''

او همچنین پذیرفت که واکنش دولت به رخدادهای افغانستان ''آشفته '' بوده است.

به گفته خانم کاگ، ''فرضیات درباره رخدادهای افغانستان غلط بود. ''

به گفته او پیروزی سریع طالبان همه از جمله خود طالبان را بهت زده کرد.

خانم کاگ گفت: ''پارلمان به این نتیجه رسیده است و کابینه به طور مسوولانه عمل نکرده است... اگر با سیاست دولت مخالفت شود، وزیر مربوط باید برود. ''

سیگرید کاگ، نخستین وزیر خارجه یک کشور غربی است که در واکنش به رخدادهای افغانستان استعفا می دهد.

پیش از این، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، دامنیک راب وزیر امور خارجه این کشور را که در زمان سقوط کابل در مرخصی به سر می برد، با تغییر سمت به وزارت دادگستری منصوب کرده بود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰