پیگیری جدی تشکیل شورا‌ی امر به معروف در یگان‌های نظامی و انتظامی کردستان

خبرگزاری میزان - ۱۸ شهریور ۱۳۹۸

شیرود بزرگی با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: تشکیل شورای امر به معروف در یگان‌ها را به طور جدی پیگیری می‌کنیم

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز