کف و سقف عیدی کارگران چقدر است/ضوابط محاسبه میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران

پیش بینی بازار شب عید خودرو
تابناک
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو در ماه‌های پایانی سال بحث عیدی و پاداش سالانه کارگران در بنگاه‌ها داغ می‌شود، در این زمینه علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضوابط زیر را در اختیار قرار  داد.
در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به شرح زیر اعلام می‌شود.

ماده ۱- کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

به عنوان نمونه چنانچه مزد ماهانه کارگری ۳، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان باشد، مبلغ عیدی وی عبارت است از:

(مبلغ عیدی سالانه) ۶، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان = ۲× ۳، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان (مزد ماهانه)

کف عیدی و پاداش سالانه]کارگرانی که حداقل مزد بگیر هستند (روزانه ۸۸۵، ۱۶۵ ریال) به نسبت یک سال کار، عبارت است از:

(کف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) ۵۳، ۱۰۹، ۹۰۰ ریال = (روز) ۶۰× ۸۸۵، ۱۶۵ ریال (مزد روزانه)

تبصره ۱- مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز (سه ماه) حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

سقف مبلغ عیدی و پاداش کارگران، به نسبت یک سال کار، عبارت است از:

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) ۷۹، ۶۶۴، ۸۵۰ ریال = (روز) ۹۰× ۸۸۵، ۱۶۵ ریال (حداقل مزد روزانه)

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه ۷، ۹۶۶، ۴۸۵ تومان = ۳ × ۲، ۶۵۵، ۴۹۵ تومان (حداقل مزد ماهانه)

تبصره ۲- در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ تعیین شده پرداخت می‌کنند، عرف کارگاه معتبر می‌باشد.

ماده ۲- کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته شده و یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود و یا کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند، محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود. مبلغ پرداختی به این کارگران می‌بایست به ماخذ شصت روز به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.

تبصره- مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده تجاوز نماید.

به عنوان مثال میزان عیدی و پاداش سالانه کارگری با مزد روزانه ۱، ۰۰، ۰۰۰ ریال که به مدت چهار ماه در کارگاهی مشغول به کار بوده، عبارت است از:

۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال = (ماه‌های کارکرد) × (روز) ۶۰ × ۱، ۰۰، ۰۰۰ ریال (مزد روزانه)

ماده ۳- سقف عیدی و پاداش سالانه کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام وقت کارگاه به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال سقف عیدی و پاداش سالانه کارگری که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام وقت به کار اشتغال دارد با مزد روزانه ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و ۳۳ ساعت کار درهفته، عبارت است از:

۶۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال = (ساعات کار هفتگی) × (روز) ۹۰ × ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال (مزد روزانه)

ماده ۴- مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال است.

ماده ۵- در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر می‌باشد برای محاسبه عیدی و پاداش، متوسط حقوق دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده ۶- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار است.

منابع خبر

اخبار مرتبط