اولویت طرح ارتقای خوابگاه‌ها و آشپزخانه‌های دانشگاه‌ها مشخص شده / واریز سهم صندوق رفاه پس از تایید هیات امنا

اولویت طرح ارتقای خوابگاه‌ها و آشپزخانه‌های دانشگاه‌ها مشخص شده / واریز سهم صندوق رفاه پس از تایید هیات امنا
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۶ روز قبلناصر مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص پرداخت سهم صندوق رفاه برای اجرای طرح ارتقای خوابگاهها و آشپزخانه های دانشگاه ها گفت: بودجه طرح ارتقا و سهم صندوق برای پرداخت به دانشگاه ها مشخص شده و پس از تایید هیات امنا به حساب دانشگاه ها واریز می شود.

وی افزود: نیازهای دانشگاه ها به صندوق رفاه اعلام شده و طرح های ارتقا در خصوص خوابگاه ها و آشپزخانه ها مشخص شده است.

مطیعی  خاطرنشان کرد: طرح هایی که بررسی و در اولویت قرار گرفته است، باید در جلسه هیات امنای صندوق رفاه مطرح و تایید شود و پس از تایید بودجه ای که مربوط به سهم صندوق در این طرح است به حساب دانشگاهها واریز می شود.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز