ارسال اولین محموله کمک‌های مردم اردبیل به «خوی»

ارسال اولین محموله کمک‌های مردم اردبیل به «خوی»
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱دریافت ۹۳ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
آفتاب - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ مهر ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: محموله اردبیل