نخستین مرکز مشاوره با رویکرد اسلامی در خراسان شمالی افتتاح شد

نخستین مرکز مشاوره با رویکرد اسلامی در خراسان شمالی افتتاح شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱دریافت ۱۹ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ بهمن ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: خراسان شمالی مشاوره