دو عکس به فاصله ۱۰۰ سال از یک نقطه در یخچال‌های قطب شمال

فردا - ۳ آذر ۱۳۹۹

دو عکس به فاصله ۱۰۰ سال از یک نقطه در یخچال‌های قطب شمال

منابع خبر
موضوعات مرتبط: قطب شمال یخچال فاصله نقطه