کشور با مشکل فرسایش خاک رو به‌ رو است

کشور با مشکل فرسایش خاک رو به‌ رو است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰دریافت ۱۰ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

آفتاب - ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۲ آبان ۱۳۹۹
تابناک - ۲۲ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ مرداد ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: فرسایش خاک