خدمتکار منزل وزیر دفاع اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شد

نظافت‌چی خانه وزیر دفاع اسرائيل به اتهام پیشنهاد جاسوسی برای ایران دستگیر شد
صدای آمریکا
آر اف آی - ۲۷ آبان ۱۴۰۰

تبلیغ بازرگانی

امروز پنجشنبه هجدهم نوامبر دادستانی اسرائیل کیفرخواست خود را علیه خدمتکار بنی گانتز صادر کرد. در صورت اثبات جرم عمری گورن به ده تا پانزده سال زندان محکوم می‌شود.

به گفتۀ "شین بت" خدمتکار وزیر دفاع اسرائیل در اوایل ماه نوامبر با "یک شخصیت مرتبط به رژیم ایران تماس گرفته و پیشنهاد کرده که به طرق مختلف و به دلیل دسترسی اش به منزل وزیر دفاع اسرائیل به او یاری برساند." از قرار خدمتکار بنی گانتز دربارۀ امکان نصب کردن یک بدافزار در کامپیوتر منزل گانتز با شخصیت مرتبط به رژیم ایران گفتگو کرده تا وی به این ترتیب به محتوای کامپیوتر وزیر دفاع اسرائیل دسترسی پیدا کند.

"شین بت" افزوده است که خدمتکار بنی گانتز برای اثبات صداقتش از اشیاء مختلف منزل بنی گانتز از جمله کامپیوتر او عسکبرداری کرده و عکس‌ها را برای رابط خود فرستاده است.

سرویس‌های اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل تصریح کرده‌اند که به دلیل دستگیری سریع عمری گورن، نامبرده قادر نشده اهداف خود را به اجرا بگذارد. "شین بت" در پایان تأکید کرده است که با توجه به رعایت پروتکل‌های امنیتی در خانۀ وزیر دفاع اسرائیل، عمری گورن، به اسناد طبقه بندی شده دسترسی نداشته و در نتیجه نتوانسته هیچ سند محرمانه‌ای را به اشخاصی که با آنان در تماس بوده برساند.      

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز