شرط سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی اصلاح شد

شرط سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی اصلاح شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در خصوص اصلاح شرط سنی پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اطلاعیه داد.

به دنبال انتشار اطلاعیه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ و انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۰ به منظور مساعدت با تقاضای متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از ۲۲ به ۲۴ سال به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۴ سال تمام (متولدین اول مهر ۱۳۷۶ و بعد از آن) تعیین شده است.

۲- با توجه به تبصره ۱ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی وتربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوبه جلسه ۸۳۳ مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر سن برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ پس از تعیین در دفترچه شماره یک آزمون مزبور درج و اطلاع رسانی خواهد شد.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰