اوباما - نتانیاهو و 'روابط کاری'

اوباما - نتانیاهو و "روابط کاری"
عصر ایران
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ فروردین ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - سایت خبری عصر ایران نوشت :اوباما و نتانیاهو به دو طیف سیاسی متفاوت تعلق دارند. اوباما به لحاظ دیدگاه سیاسی در شاخه لیبرال (در واقع چپ های آمریکایی ) حزب دموکرات آمربکا قرار می گیرد در حالی که نتانیاهو رهبر یک حزب راست گرای افراطی است.

منابع خبر
اوباما - نتانیاهو و 'روابط کاری' خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ فروردین ۱۳۹۴
اوباما - نتانیاهو و "روابط کاری" عصر ایران - ۵ فروردین ۱۳۹۴