دانش‌آموزان و خوب و بدِ لباس‌های هم‌شکل

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- یک انسان‌شناس و مدرس دانشگاه می‌گوید لباس‌های فرم مدارس می‌تواند با متحدالشکل ساختن دانش آموزان زمینه‌های ایجاد حس برابری، نظم و تعلق خاطر به مدرسه را فراهم کند اما این همه ماجرا نیست

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸