متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۵۰۳۳ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل بهار (زمستان۸۷) ۵،۸ درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۸۷) ۲۵،۶ درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 15033 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل بهار (زمستان87) 5،8 درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 87) 25،6 درصد کاهش داشته است.
واحد مرکزی خبر
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 15033 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل بهار (زمستان87) 5،8 درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 87) 25،6 درصد کاهش داشته است.   واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی مرکز آمار ایران :طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران با هدف برآورد متوسط قیمت خرید و فروش قطعی یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی و نیز برآورد متوسط اجاره بهای یک متر مربع زیربنای مسکونی در سطح هر یک از مناطق 22 گانه شهر تهران در هر یک از فصول سال، تهیه و در تابستان امسال برای گردآوری اطلاعات فصل بهار به اجرا گذاشته شد. شیوه آمارگیری در این طرح نمونه گیری است که ماموران آمارگیر با مراجعه به بنگاه های معاملات ملکی به ثبت برخی مشخصات مربوط به معاملات قطعی خرید و فروش و اجاره واحدها یا محل های مسکونی در پرسشنامه های طرح می پردازند. مهمترین یافته های اجرای این طرح در بهار 1388 در شهر تهران به این شرح است:متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 11547 هزار ریال بوده است. متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 71068 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل (زمستان 87) 3،9 درصد افزایش درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 87) 4،4 درصد کاهش داشته است.  

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: قیمت خرید و فروش هر متر واحد مسکونی تهران 25.6 درصد کاهش یافت