احمد زیدآبادی به ۵ سال زندان در تبعید محکوم شد

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر يکی از وکلای آقای زيدآبادی در تماسی تلفنی، با تاييد اين خبر اظهار داشت: "درحالی که ۱۲مهرماه گذشته برای آقای زيد آبادی قرار وثيقه ی۲۵۰ ميليون تومانی صادر شده بود ، اما در حالی که خانواده اش وثيقه را تامين و به دادگاه توديع کرده بودند، به دستور دادستان از آزادی ايشان ممانعت به عمل آمد و در واقع در تمام اين مدت بازداشت زيدآبادی غير قانونی بوده است."صبح امروز ابا انتقال زيد آبادی به دادگاه، در حالی که حکم ۵ سال حبس با تبعيد در گناباد را به وی اعلام کرده اند. مبلغ قرار وثيقه را نيز تشديد کرده و از ۲۵۰ ميليون تومان به ۳۵۰ ميليون تغيير داده اند. با اين اقدام دادگاه خانواده ی زيدآبادی ناگزيرند به تلاش برای تامين وثيقه ی جديد تعيين شده بپردازند. وکلای آقای زيد آبادی ضمن اعتراض به اين حکم اميدوارند که با تامين وثيقه ی جديد، حد اقل به طور موقت آقای زيد آبادی از زندان آزاد شود.

منبع خبر: موج آزادی

اخبار مرتبط: احمد زیدآبادی به ۵ سال زندان در تبعید محکوم شد