آئین سنتی نامزدی در ایل بختیاری

آئین سنتی نامزدی در ایل بختیاری جزء سنتهای اصیل ایرانی می باشد که در گذر زمان شکل و رنگ بوی تازه خود را هنور حذف کرده است.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: آئین سنتی نامزدی در ایل بختیاری