سرخط
قتل بی‌نظیر بوتو و خیانت به کشور از جمله اتهامات رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان است. او در دادگاه حاضر شد و به اتهامات وارده پاسخ داد. مشرف در دادگاه خود را بی‌گناه دانست و تاکید کرد که مرگ را به باخت ترجیح می‌دهد.