یک گفت‌وگوی منتشر نشده از صادق طباطبایی

یکی از اصول بارز و ممتاز و تابوشکنانه فقهی امام توجه دادن ایشان به اثرگذاری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد بود. من همین نظر را از خود شهید بهشتی هم شنیده بودم. ایشان تصریح می‌کردند؛ پنج سال اقامت‌شان در مرکز اسلامی ‌هامبورگ ذائقه فکری‌شان را تغییر داده بود. این تاثیرپذیری به هیچ‌وجه از صلابت فکری این بزرگان نمی‌کاهد.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: یک گفت‌وگوی منتشر نشده از صادق طباطبایی