«برای حفظ نظام در تسلیم‌نامه، ایران را تحت قیمومت درآورده‌اند / بخش اول»

به‌دنبال نشر مقاله اینجانب چند روز قبل از امضای توافق‌نامه وین؛ تحت عنوان «نقش آقای ظریف کجا و نقش ظریف ما مردم کجا؟!» و بعد از توافق وین، چند تنی از دانشجویان درون کشور با […]

منبع خبر: رادیو کوچه

اخبار مرتبط: «برای حفظ نظام در تسلیم‌نامه، ایران را تحت قیمومت درآورده‌اند / بخش اول»