عکس: شهریار درکنار یگانه شاگردش

عکس: شهریار درکنار یگانه شاگردش
فردا


منبع: جوان و تاریخ

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: عکس: شهریار درکنار یگانه شاگردش