دادگاه بابک زنجانی «علنی» برگزار می شود


دادگاه بابک زنجانی فردا به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود.

با نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی برگزار می شود.

به نوشته فارس، در چند ماه گذشته، وکلای طرفین پرونده شامل وکلای وزارت نفت(چهار وکیل)، وکیل بابک زنجانی و وکلای دو متهم دیگر به  منظور دفاع از موکلان شان مشغول مطالعه پرونده 209 جلدی بودند و تقریبا هر روز با مراجعه به  شعبه دادگاه، پرونده را مطالعه می کردند.

گفتنی است؛ هرچند وکیل بابک زنجانی از دادگاه تقاضای استمهال ( به تعویق انداختن) کرده اما آن گونه که از قرائن و شواهد برمی آید، جلسه دادگاه در موعد مقرر برگزار می شود.


منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: دادگاه بابک زنجانی «علنی» برگزار می شود