باز هم تشکیل پرونده برای یک فعال صنفی معلمان

چکیده :برای طاهر قادرزاده، عضو کانون صنفی معلمان در سقز کردستان، پرونده ای با اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سقز تشکیل شده است....


در راستای فشار بر فعالان صنفی باز هم برای یک فعال صنفی معلمان در دادسرای سقز تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر، برای طاهر قادرزاده، عضو کانون صنفی معلمان در سقز کردستان، پرونده ای با اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سقز تشکیل شده است.

در حال حاضر، این پرونده به شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز ارجاع شده است.

بر اساس این گزارش، طاهر قادرزاده، فعال صنفی معلمان در ماه های گذشته نیز به علت فعالیت های صنفی، بارها برای بازجویی احضار شده بود.

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: برای یک فعال صنفی معلمان پرونده تشکیل شد