تصویب پیشنهاد نماینده تهران درباره حق تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی

تهران - ایرنا - پیشنهاد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی در خصوص حق تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید.


منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: تصویب پیشنهاد نماینده تهران درباره حق تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی