مجلس نمایندگان آمریکا منع فروش هواپیما به ایران را تصویب کرد

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: منع فروش هواپیما به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد