تخلفی در ارایه معاینه فنی رخ نمی‌دهد

معاون پارلمانی شهرداری تهران با تکذیب بروز تخلف در مراکز معاینه فنی خودرو گفت: ارایه معاینه فنی از سوی مراکز مجازی که از سوی قانون شناخته شده صورت می‌گیرد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: تخلفی در ارایه معاینه فنی رخ نمی‌دهد