تامین منافع ملی در نگاه به درون و تکیه بر توانمندی‌های داخلی است

قصرشیرین- ایرنا- امام جمعه موقت قصرشیرین گفت: آمریکا همواره به دنبال ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی بوده و با تحریم و فشار قصد براندازی این نظام الهی را دارد از این رو تامین منافع ملی تنها در نگاه به درون و تکیه بر توانمندی‌های داخلی است.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: تامین منافع ملی در نگاه به درون و تکیه بر توانمندی‌های داخلی است