۵۰۰ فوتی کرونا طی یک روز در اسپانیا/ تعداد مبتلایان به ۴۰ هزار نفر نزدیک شد

۵۰۰ فوتی کرونا طی یک روز در اسپانیا/  تعداد مبتلایان به ۴۰ هزار نفر نزدیک شد
خبرگزاری دانشجو
 

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: ۵۰۰ فوتی کرونا طی یک روز در اسپانیا/ تعداد مبتلایان به ۴۰ هزار نفر نزدیک شد