اعضای داخلی و مغز شهید رکن آبادی را خارج کرده بودند / سیدحسن برای هیچ سفیری مراسم خداحافظی نگرفت جز پدر من / همه مذاهب و فرق لبنان جانشان را برای محور مقاومت می‌دهند

اعضای داخلی و مغز شهید رکن آبادی را خارج کرده بودند / سیدحسن برای هیچ سفیری مراسم خداحافظی نگرفت جز پدر من / همه مذاهب و فرق لبنان جانشان را برای محور مقاومت می‌دهند
خبرگزاری دانشجو

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هسته بین الملل امام خمینی بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی به مناسبت سالروز جنگ  ۳۳روزه و حادثه منا، گفتگویی اختصاصی با زهرا رکن آبادی فرزند شهید غضنفر رکن آبادی، دیپلمات ایرانی در لبنان و از جان‌باختگان فاجعه منا، داشته که بدین شرح است: 

• از آنجایی که دربحث های تشکیلاتی بین دانشجویان این سوال و چالش هست که توجه به امور بین الملل اولویت دارد یا امور داخلی اگر امکانش هست نظر خودتان را در این زمینه بفرمایید

کار در زمینه داخلی و بین الملل هردو می‌توانند در‌کنار‌ هم پیگیری شوند، حتی تزاحمی هم بین آنها نیست. نیاز هست که بین این ها یک تعادلی برقرار شود و هرکس در هر زمینه ای که تخصص دارد مسیر را طی کند. به طور‌مثال اگر مشکلاتی در داخل کشور بوجود آید و به آنها توجه نشود نظام تضعیف می‌شود. اگر نظام تضعیف شود ما نمی‌توانیم از سایر مردم دنیا حمایت کنیم یا پایبند به آرمان های قدس و فلسطین باشیم. برخی مسائل داخل کشور هم با مسائل خارج ارتباط پیدا می‌‌‌کند و لازم است برای اینکه بتوانیم در عرصه‌ی بین الملل قوی باشیم، نظام، اقتصاد و سیاست خارجی قوی داشته باشیم که این امر با فعالیت ها و کنشگری‌هایی که دانشجویان انجام می‌دهند می‌تواند محقق شود.

کار در زمینه داخلی و بین الملل هردو می‌توانند در‌کنار‌ هم پیگیری شوند، حتی تزاحمی هم بین آنها نیست. نیاز هست که بین این ها یک تعادلی برقرار شود و هرکس در هر زمینه ای که تخصص دارد مسیر را طی کند.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: اعضای داخلی و مغز شهید رکن آبادی را خارج کرده بودند / سیدحسن برای هیچ سفیری مراسم خداحافظی نگرفت جز پدر من / همه مذاهب و فرق لبنان جانشان را برای محور مقاومت می‌دهند