تاثیر افزایش سن در کاهش حس بویایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حس بویایی انسان با افزایش سن کاهش می‌یابد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: تاثیر افزایش سن در کاهش حس بویایی

موضوعات مرتبط: حس بویایی انسان