سردار نقدی در مورد انفجار در نزدیکی دیمونا: آن قارچ انفجاری را همه دیدند؛ وقتی که کسی شرارت می کند نباید انتظار دیگری داشته باشد

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: سردار نقدی در مورد انفجار در نزدیکی دیمونا: آن قارچ انفجاری را همه دیدند؛ وقتی که کسی شرارت می کند نباید انتظار دیگری داشته باشد