نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه یاسوج اعلام شد

نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه یاسوج اعلام شد
خبرگزاری دانشجو

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، شرایط حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج در آزمایشگاه‌های گروه و دانشکده صرفاً جهت انجام پژوهش‌های مربوط به پایان نامه و رساله و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ اعلام شد.


نظر بر ادامه شیوع ویروس کرونا و اهمیت سلامتی هیئت علمی سایر کارکنان دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف با عنایت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس درخواست ضرورت حضور دانشجو و بدون هیچگونه اجباری از طرف دانشگاه  یاسوج و استاد راهنما مبنی بر حضور با عنایت به مهیا بودن امکان مرخصی و حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیمسال جاری ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با پایان نامه و تنها در صورت احراز شرایط و رعایت موارد زیر امکان پذیر است.

تکمیل فرم تکمیل فرم خود احضار‌ای تعهد نامه و تایید گواهی سلامت در خصوص بیماری کرونا از پزشک عمومی توسط دانشجو جهت جلوگیری از تراکم مراجعه الزامی به مراجعه به پزشک متعهد نیست و دانشجویان عزیز مجاز و مراجعه به پزشک در هر مطب و جهت تایید گواهی سلامت هستند.

تایید فرم درخواست دانشجو مبنی بر ضرورت حضور دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و یا خوابگاه توسط استاد راهنما متناسب با نیاز و ارسال به مدیر گروه امکان پذیر است.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه یاسوج اعلام شد