دست‌بند و پابند زدن به متهم نباید سلیقه‌ای باشد

دست‌بند و پابند زدن به متهم نباید سلیقه‌ای باشد
خبرگزاری مهر
دریافت 7 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: دست‌بند و پابند زدن به متهم نباید سلیقه‌ای باشد

موضوعات مرتبط: دست بند پابند متهم