وحشت در آشپزخانه هتل در لحظات ترسناک زلزله (فیلم)

ایرانیان مقیم استانبول بگویند:
چه نمره ای به میزان رضایت خود از زندگی در استانبول می دهید؟

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: وحشت در آشپزخانه هتل در لحظات ترسناک زلزله (فیلم)