ترکیه باز هم لرزید

ترکیه باز هم لرزید
خبر آنلاین

مراکز زلزله نگاری از ثبت یک زلزله ۵ ریشتری در هاتای ترکیه خبر دادند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

311311

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: ترکیه باز هم لرزید

موضوعات مرتبط: زلزله نگاری ترکیه