ترکیه باز هم لرزید

ترکیه باز هم لرزید
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۴ اسفند ۱۴۰۱

مراکز زلزله نگاری از ثبت یک زلزله ۵ ریشتری در هاتای ترکیه خبر دادند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

۳۱۱۳۱۱

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبر آنلاین - ۴ اسفند ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۱ اسفند ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۴ اسفند ۱۴۰۱
آفتاب - ۴ اسفند ۱۴۰۱
خبرگزاری میزان - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
آفتاب - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۱ اسفند ۱۴۰۱
آفتاب - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: زلزله نگاری ترکیه