رئیسی: شکست آمریکا علیه ایران نمونه بارزی از ناپایداری ظلم است

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: رئیسی: شکست آمریکا علیه ایران نمونه بارزی از ناپایداری ظلم است

موضوعات مرتبط: ناپایداری رئیسی نمونه